Honorar

T+H Elektronik Service

 

 

 

 

 

Fakturering vil normalt ske, når opgaven er løst eller en gang om måneden.

Ved større rejser/opgaver kan der forlanges forudbetaling op til 50 % af det forventede honorar. Betalingsfrist er netto kontant 14 dage.

 

Udvikling:

Arbejdstid ved reparation, programmering og udvikling af elektronik: Kr. 450,00 pr. time. Komponenter og andre omkostninger: Kostpris + 50 % eller efter tilbud. Hvis der er en endelig projektbeskrivelse, kan T+H give fast tilbud eller prisoverslag.

 

Hvis reparationen skønnes ikke at kunne betale sig, kontaktes kunden.

Ved fast tilbud på reparationer faktureres altid for 1 arbejdstime.

 

Arbejdstid ved rejse / ventetid pr. time: Kr. 300,00 pr. time.

Ved kurser, rejse, udvikling er maksimal dagspris á 8 timer.

 

Kørsel: Kr. 4,00 pr. kilometer

Øvrige rejseudgifter: De faktiske.

Produktion og færdigvare. Pris altid efter tilbud.

Forsendelse og fragtomkostninger: De faktiske.

T+H leverer kun vare- og serviceydelser til momsregistrerede virksomheder og af hensyn til vort bogholderi skal SE-nr. oplyses ved første handel.

 

Ved overskridelse af betalingsfrist forbeholder T+H sig ret til at opkræve de renter og omkostninger, der løber på inden vores tilgodehavende er betalt.

Alle satser er ekskl. moms. og vilkårene er gældende fra 1/1 2016, hvis der ikke er lavet anden skriftlig aftale forud for en opgave.